Seniority List -Non Teaching Staff

Sl No SubjectOrder No & DateSection View or Download
1Office Attendant Sri. Anil prakash P.R നു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പുനർ നിർണയിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു No : DCETVM/4084/2024-C4 &
20-06-2024
Section CView or Download